A&O consultancy

Werkwijze

Scan/ analyse 

Opdrachtformulering 

AFI12284-renske (002)
beverage-3013761_1920

Maatwerk

Mensen waarderen mij om mijn duidelijke communicatie, mijn integriteit en gedrevenheid en mijn analytische vermogen. Ik heb een luisterend oor en oog voor de verschillende belangen. Ik heb daarbij een duidelijke, gefundeerde eigen visie. Gebaseerd op theoretische uitgangspunten en een jarenlange ervaring. Mijn werkwijze pas ik aan afhankelijk van wat de organisatie en situatie op dat moment vraagt. Ik werk dus nooit volgens een standaard aanpak,  altijd op maat. In samenspraak met u als klant.

Mijn adviezen/ projecten kunnen zich daarbij zowel op het micro-, meso- als macroniveau richten. Ik zoek samen met u naar kansen ter verbetering en heb oog voor de dingen zoals ze gaan. Ook als dit niet de beste oplossing is. Ik probeer aansluiting te vinden bij bestaande werkwijzen en processen en bij datgene dat werkt.

Volwassen arbeidsrelatie

Mijn werk als arbeids- en organisatiedeskundige is gebaseerd op het model van de volwassen arbeidsrelatie: medewerkers stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk, arbeidsomstandigheden en de werkrelatie met collega’s, leidinggevende en derden. Uitgangspunt is dat de medewerker dit niet doet omdat het moet, maar door zelf te ervaren dat plezierig en goed werken direct een positieve invloed heeft op het werkplezier en de privé situatie. Voor de werkgever geldt dat deze optimaal wil presteren en dit doet met aandacht en betrokkenheid van medewerkers.

A&O consultancy ©  | kvk: 70423946