Mens

Arbeid

Organisatie

A&O consultancy

home

A&O consultancy richt zich op het optimaal functioneren van de driehoek mens, arbeid en organisatie. Als een gezond systeem dat in evenwicht is.

Elke organisatie is uniek, met zijn eigen missie, visie en bedrijfscultuur. Bij A&O consultancy is altijd sprake van maatwerk. De context, de wijze waarop het werk georganiseerd is, de formele en informele regels en gedragingen en de stijl van leidinggeven zijn sterk bepalend voor wat werkt. Anderzijds kan de aanpak van vandaag morgen alweer achterhaald zijn door nieuwe inzichten en kennis.

Samen met u start ik met een goede scan en analyse van de organisatie en mensen in uw organisatie. Ik zoom in op de sterke kanten van mens en organisatie en ga samen met u op zoek naar kansen om zaken slimmer, efficiënter en met de focus op resultaat aan te pakken. Quick wins kunnen snel gerealiseerd worden, veranderingsprocessen vragen een langere adem van alle betrokkenen. Samen met u bepalen we in welke fase de organisatie, het team of individu zich bevindt en waar behoefte aan is. Dit resulteert in een gedegen opdrachtformulering, op basis van draagvlak en commitment. U ontvangt hierbij een privacyverklaring.

home-office-336373_1920

A&O consultancy ©  | kvk: 70423946