A&O consultancy

Diensten

Optimaliseren driehoek mens,

arbeid en organisatie.

Begeleiding

Ik heb de afgelopen jaren zowel management, groepen als individuele medewerkers begeleid om meer grip te krijgen op hun eigen werk en arbeidsomstandigheden. Bij groepen door middel van een groepsinterview, inzet van vragenlijsten of een interactieve workshop waarin zij zelf aan de slag gingen met wat voor hen belangrijk was. Bij individuele medewerkers door hen het inzicht te geven dat ze altijd een bepaalde mate van invloed en een keuze hebben. Ik maak hierbij gebruik van mijn kennis en kunde als onderbouwing om anderen te motiveren de juiste stappen te nemen. Door te focussen op oplossingsrichtingen op alle niveaus ben ik in staat om ook bij complexe vraagstukken handvatten te bieden aan management en medewerkers. 

Ervaring

Ik ben mijn loopbaan gestart met aandacht voor het meer traditionele arbeidsomstandighedenbeleid en het vlak van verzuimbeheersing. Ik heb daarbij goede resultaten weten te behalen: een stabiel verzuim onder het gemiddelde van de branche en de regio, continue aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en een integrale, effectieve aanpak ten aanzien van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Ik heb organisaties geholpen om kosten te besparen door tijdig slimme keuzes te maken ten aanzien van eigenrisicodragerschap (ERD) WGA en ziektewet.

Ik heb ook meerdere complexe onderzoeken begeleid binnen de zorgsector naar aanleiding van calamiteiten, (signalen van) geweld in de zorgrelatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

De laatste jaren richt ik mij veel meer op de kwaliteit van de arbeid in brede en preventieve zin. Ik heb de overtuiging dat daar echt het verschil te maken is.

A&O consultancy biedt:

A&O consultancy ©  | kvk: 70423946